Kernboodschap

De Samenwerkende Organisaties voor West Papoea vinden elkaar op de volgende elementen, die tevens uitgangspunt zijn voor de opbouw van de samenwerking:
• De organisaties hebben allen een gezamenlijk doel: Aandacht vragen voor Papua.
• De deelnemende organisaties die in het netwerk zitten, hebben als enige doelstelling: humanitaire hulp verlenen aan de bevolking van Papua (dus: organisaties met projecten in de sfeer van onder meer educatie, medisch, natuur, kunst, cultuur, gemeenschap, economie).
• Door concreet samen te werken leren de organisaties elkaar beter kennen, ontstaat er meer contact, en kan ook op andere terreinen meer samenwerking gezocht worden. Denk aan: Uitwisselen gegevens, deelname in deelprojecten, samen projecten oppakken, databank van aangevraagde projecten bij alle stichtingen etc.
• Iedere organisatie zit in het netwerk, maar wel met behoud van de eigen identiteit: 'Wij zijn samen sterk'.

 

samen hangbrug