Hoge kindersterfte West Papoea vergt noodhulp

Op 5 februari 2011 wordt de Papua Solidariteitsdag georganiseerd in de Martuskerk in Amersfoort. 'Gezondheidszorg in Papua – een mensenrecht' is het thema van de dag. De actualiteit van dit thema blijkt onder meer uit onderzoek van de SDSP naar kindersterfte in het binnenland van West Papoea. Het sterftecijfer ligt daar boven de 30%. Het ontbreekt er gewoonweg nog aan basisvoorzieningen. Schoon water, een voorraad medicijnen, een verpleegkundige of een arts, men beschikt er nauwelijks over. De SDSP is mede sponsor van de dag. Samen met de Samenwerkende Organisaties voor West Papoea (SOWP) vragen we aandacht voor de schrijnende situatie in het binnenland van West Papoea, voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.

Uit het SDSP rapport "Kindersterfte in West Papoea" blijkt dat de situatie in de binnenlanden onrustbarend is. Ruim 30 procent (31,6) van de levend geboren kinderen in de binnenlanden van de Kebarvallei sterft voor het 18e levensjaar. Van deze groep sterft 85% voor het 5e levensjaar: dit zijn 268 op de 1000 kinderen! Deze cijfers zijn veel zorgwekkender dan de cijfers die tot nu toe zijn gepubliceerd van de registreerbare gebieden aan de kust. Het is duidelijk dat snelle en gerichte actie nodig is om dit immense probleem aan te pakken. Vooral de gezondheidssituatie van moeders en kinderen in West Papoea behoeft als eerste dringend aandacht. Wij vrezen dat ook in andere afgelegen gebieden van West Papoea, min of meer dezelfde conclusies kunnen worden getrokken.

De Samenwerkende Organisaties voor West Papoea (SOWP) hebben de handen ineen geslagen en ondersteunen de lokale bevolking met de broodnodige verbeteringen. De kennis van het gebied en de bevolking is juist bij deze organisaties het meest actueel. Ons streven is er op gericht de Indonesische overheid te helpen om door een intensievere samenwerking te komen tot een versnelde aanpak van de problematiek. Door deze noodhulp
zal de stagnatie in het behalen van de millenniumdoelen in West Papoea zoveel mogelijk worden voorkomen.

De organisatie van de dag is in handen van de werkgroep Papua Solidariteitsdagen met ondersteuning van Kerk in Actie, SDSP, West Papua Netzwerk Duitsland, Papua Vrouwenvereniging en COPAN.

Sprekers zijn dr. Remco van de Pas, programma-adviseur bij Dokters van de Wereld in Papua, van 2007–2008 werkzaam in het Centrale Bergland, de in West Papoea geboren arts Enny Kenangalem, die in dienst van een Australische organisatie malariaonderzoek doet onder dorpsbewoners, en ds. Yemima Krey, voorzitter van de synode van de Gereja Kristen Injili (GKI) van West Papoea.