5 jaar Samenwerkende Organisaties voor West-Papoea

In juni 2006 ondertekenden 10 organisaties die zich inzetten voor humanitaire projecten in West Papoea een intentieverklaring. Inmiddels zijn 11 organisaties betrokken bij dit initiatief. De intentie is uitgesproken om samen te werken, kennis te delen en informatie uit het netwerk te bundelen. Onder de vlag van een Papoeahuis (www.papoeahuis.nl) komen de organisaties van de SOWP (Samenwerkende Organisaties voor West Papoea) drie tot vier maal per jaar bij elkaar op het kantoor van de 1 van de aangesloten organisaties - de SDSP - in Zeist. Op 13 oktober is er een feestelijke bijeenkomst om stil te staan bij 5 jaar samenwerking. Er wordt dan teruggeblikt op de eerste samenwerkingsinitiatieven die al vanaf 2002 lopen, en vooruitgekeken naar de toekomst.

swop vijf jaar

Tien organisaties voor humanitaire hulp aan West Papoea bundelden vijf jaar geleden hun krachten om zo efficiƫnter te kunnen werken ten behoeve van het welzijn van de Papoea's. Dit doen zij onder het motto Eenheid in verscheidenheid. Rechtstreekse hulp via de eigen netwerken blijft het handelsmerk van de afzonderlijke organisaties. Door samen te werken willen de deelnemende organisaties een voorbeeld stellen.

Met het overbruggen van onderlinge verschillen laten deelnemende organisaties zien dat de som meer is dan de afzonderlijke delen. Door de samenwerking is er veel kennis, kunde en een schat aan ervaring beschikbaar, en is er in heel West Papoea een groot netwerk ontsloten voor de hulpverlening in het binnenland.

De samenwerkende organisaties hebben een gezamenlijk thema gekozen: de Millenniumdoelstelling om kindersterfte terug te brengen met 66 procent voor 2015. Dat kan alleen maar door middel van noodhulp: onderzoek (van de SDSP) toont aan dat bijvoorbeeld in het binnenland van de Vogelkop de kindersterfte ruim 30 procent (!) is. Lokaal kunnen we al heel veel verbeteren via onze projecten. Met gezamenlijke aandacht kan dat alleen maar verstevigd worden. En daar werken alle betrokkenen vanuit hun eigen projecten graag aan mee.

 

{rsmediagallery tags="swop5"}